Committee Members

General Chairs

Takaaki Tsurumi (Tokyo Tech.)

Program Committee Chair

Norifumi Fujimura (Osaka Pref. Univ.)

Executive Committee Chair

Takaaki Tsurumi (Tokyo Tech.)

Steering Committee

Akira Ando (Murata Manufact.) Yoshihiro Kuroiwa (Hiroshima Univ.)
Makoto Iwata (Nagoya Inst. Tech.) Kiyoshi Uchiyama (Turuoka College)
Masanori Okuyama (Osaka Univ.) Kazumi Kato (AIST)
Ken-ichi Kakimoto (Nagoya Inst. Tech.) Yoshihiro Fujioka (Kyocera)
Hiroshi Kishi (Taiyo Yuden) Masanori Kimura (Murata Manufact.)
Seiji Kojima (Tsukuba Univ.) Masaru Shimizu (Hyogo Univ.)
Nobuyuki Soyama (Mitubishi Materials) Yosuo Cho (Tohoku Univ.)
Hiroaki Tekada (Tokyo Tech.) Kenji Tsuda (Tohoku Univ.)
Hajime Nagata (Tokyo Univ. Science) Hiroshi Funakubo (Tokyo Tech.)
Yuji Noguchi (Tokyo Univ.) Masahito Furukawa (TDK)
Satoshi Wada (Yamanashi Univ.) Souichirou Okamura (Tokyo Univ. Scinece)
Jun Akedo (AIST) Tomoaki Karaki (Toyama Pref. Univ.)
Yoshiro Tajitu (Kansai Univ.) Takuya Hoshina (Tokyo Tech.)
Takaya Nagahata (Rohm) Kaoru Miura (Canon)
Jun Otsuka (NGK) Isaku Kanno (Hyogo Univ.)
Hideaki Adachi (Panasonic) Kazuhiro Tsuruta (Denso)
Seigen Ohtani (Fujitsu) Takeshi Kobayashi (AIST)
Shingo Uraki (Konica Minolta) Akitoshi Koreeda (Ritsumeikan Univ.)
Chikako Moriyoshi (Hiroshima Univ.) Hiroki Taniguchi (Nagoya Univ.)
Hironori Fijisawa (Hyogo Univ.) Wataru Sakamoto (Nagoya Univ.)

Advisory Committee

Masatoshi Adachi, Yoshihiro Ishibashi, Noboru Ichinose, Yoshiaki Uesu, Yukio Sakabe,
Tadashi Shiosaki, Masaaki Takashige, Hidemi Takasu, Tadashi Takenaka, Takashi Yamamoto

Secretariat

Takaaki Tsurumi, Hiroaki Takeda, Takuya Hoshina, Satomi Ii